Dự án

Industrial Equipments & Flow control Specialist

Giỏ hàng

0đ

VIEW CART

Dự án thi công xưởng may Chiến Thắng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM) (SEEV) có nhà máy sản xuất tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2007, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, tiền thân là CÔNG TY SUMITOMO BAKELITE VIETNAM

Dự án thi công chung cư cao cấp Time City

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM) (SEEV) có nhà máy sản xuất tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2007, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, tiền thân là CÔNG TY SUMITOMO BAKELITE VIETNAM

Dự án thi công nhà Cao tầng

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM) (SEEV) có nhà máy sản xuất tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2007, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, tiền thân là CÔNG TY SUMITOMO BAKELITE VIETNAM

Dự án lắp đặt khu công nghiệp

SEI ELECTRONIC COMPONENTS (VIETNAM) (SEEV) có nhà máy sản xuất tại C-6, Khu Công Nghiệp Thăng Long, Đông Anh, Hà Nội, là công ty 100% vốn của Nhật Bản thành lập từ năm 2007, hiện thuộc tập đoàn Sumitomo Electric Industries, tiền thân là CÔNG TY SUMITOMO BAKELITE VIETNAM

Thong ke